Tieteen termipankki
fi        todistus; todistaminen
sv       bevisning
en      proof
de      Beweis
fr        preuve
määritelmä
1. matematiikassa ja logiikassa prosessi, jossa todeksi osoitettava johtopäätös johdetaan aukottomasti itsestään selvistä lähtökohdista
2. yleisessä mielessä väitteen, käsityksen tai teorian oikeaksi tai todeksi osoittaminen eli tiedollinen oikeuttaminen
Luokitus:
  
filosofia, logiikka,matematiikan filosofia,tieteenfilosofia,tieteelliset tutkimusmenetelmät
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:todistus
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: päättely
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: abduktio, argumentti, deduktiivinen päättely, demonstraatio, epäpätevä, induktiivinen päättely, johtopäätös, looginen päättely, modus ponendo tollens, modus ponens, modus tollendo ponens, modus tollens, moraalipäättely, päättely parhaaseen selitykseen, syllogismi ja teoreettinen päättely
Hierarkkinen alakäsite: demonstraatio
Lähikäsitteet: deduktiivinen päättely, johtopäätös, premissi ja totuus