Tieteen termipankki
fi        teoreettinen päättely
en      theoretical reasoning
määritelmä
kognitiivinen prosessi, jossa johtopäätös koskee sitä miten asiat ovat
Luokitus:
  
filosofia, tieteelliset tutkimusmenetelmät, tieteenfilosofia,
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:teoreettinen_päättely
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: päättely
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: abduktio, argumentti, deduktiivinen päättely, demonstraatio, epäpätevä, induktiivinen päättely, johtopäätös, käytännöllinen päättely, looginen päättely, modus ponendo tollens, modus ponens, modus tollendo ponens, modus tollens, moraalipäättely, päättely parhaaseen selitykseen, syllogismi ja todistus