Tieteen termipankki
fi        modus ponendo tollens
määritelmä
stoalaisen lauselogiikan päättelysääntö, jossa kahdesta premissistä "joko p tai q" sekä "p" päätellään "ei-q"
selite
Modus ponendo tollens on pätevä myös klassisessa lauselogiikassa, jos päättelysäännon ensimmäinen premissi ajatellaan eksklusiiviseksi disjunktioksi, kuten stoalaisessa logiikassa. Päättelysääntö ei ole pätevä, jos ensimmäinen premissi tulkitaan inklusiiviseksi disjunktioksi.
Luokitus:
  
filosofia, logiikka, tieteelliset tutkimusmenetelmät
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:modus_ponendo_tollens
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: argumentaatio ja päättely
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: abduktio, argumentti, deduktiivinen päättely, demonstraatio, epäpätevä, induktiivinen päättely, johtopäätös, looginen päättely, modus ponens, modus tollendo ponens, modus tollens, moraalipäättely, päättely parhaaseen selitykseen, syllogismi, teoreettinen päättely ja todistus
Koostumussuhteinen alakäsite: eksklusiivinen disjunktio