Tieteen termipankki
fi        moraalipäättely
en      moral reasoning
määritelmä
erityisesti moraalia koskeva käytännöllinen päättely
Luokitus:
  
filosofia, etiikka,
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:moraalipäättely
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: päättely
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: abduktio, argumentti, deduktiivinen päättely, demonstraatio, epäpätevä, induktiivinen päättely, johtopäätös, looginen päättely, modus ponendo tollens, modus ponens, modus tollendo ponens, modus tollens, päättely parhaaseen selitykseen, syllogismi, teoreettinen päättely ja todistus