Tieteen termipankki
fi        modus tollens; modus tollendo tollens
määritelmä
klassisen lauselogiikan päättelysääntö, jossa kahdesta premissistä "jos p niin q" sekä "ei-q" päätellään "ei-p"
Luokitus:
  
filosofia, logiikka, tieteelliset tutkimusmenetelmät
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:modus_tollens
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: argumentaatio ja päättely
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: abduktio, argumentti, deduktiivinen päättely, demonstraatio, epäpätevä, induktiivinen päättely, johtopäätös, looginen päättely, modus ponendo tollens, modus ponens, modus tollendo ponens, moraalipäättely, päättely parhaaseen selitykseen, syllogismi, teoreettinen päättely ja todistus