Tieteen termipankki
fi        modus ponens; modus ponendo ponens; implikaation eliminaatio
määritelmä
klassisen lauselogiikan päättelysääntö, jossa kahdesta premissistä "jos p niin q" sekä "p" päätellään "q"
selite
Modus ponens -päättelysääntö on useimpiin klassisen logiikan päättelysysteemeihin sisältyvä päättelysääntö. Luonnollisen päättelyn systeemeissä se on usein nimetty implikaation eliminoimissäännöksi ja monissa aksiomaattisissa systeemeissä juuri se on valittu lauselogiikan ainoaksi päättelysäännöksi. Sääntö oli tunnettu jo stoalaisessa logiikassa ja latinalaisen nimensä se sai keskiajalla.
Luokitus:
  
filosofia, logiikka, tieteelliset tutkimusmenetelmät
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:modus_ponens
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: argumentaatio ja päättely
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: abduktio, argumentti, deduktiivinen päättely, demonstraatio, epäpätevä, induktiivinen päättely, johtopäätös, looginen päättely, modus ponendo tollens, modus tollendo ponens, modus tollens, moraalipäättely, päättely parhaaseen selitykseen, syllogismi, teoreettinen päättely ja todistus