Tieteen termipankki
fi        johtopäätös (suositeltu); konkluusio
sv       slutsats
en      conclusion
de      Schlußfolgerung
fr        conclusion
es      conclusión
määritelmä
päätelmän tai päätelmäketjun tulos, jonka päättely oikeuttaa ja jota päättely tukee
selite
Johtopäätös on totuusväite, johon argumentti päätyy. Se on päätelmän tai päätelmäketjun tulos, jonka päättely oikeuttaa tai jota se tukee, sikäli kun päättelyn premissit voidaan hyväksyä. Laajassa mielessä johtopäätös on väite, jonka jonkin tietyn ajatuksenjuoksun katsotaan osoittavan todeksi tai jonka hyväksyttävyyttä sen katsotaan vahvistavan.
Luokitus:
  
filosofia, filosofia,tieteelliset tutkimusmenetelmät,logiikka
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:johtopäätös
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: päättely
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: abduktio, argumentti, deduktiivinen päättely, demonstraatio, epäpätevä, induktiivinen päättely, looginen päättely, modus ponendo tollens, modus ponens, modus tollendo ponens, modus tollens, moraalipäättely, premissi, päättely parhaaseen selitykseen, syllogismi, teoreettinen päättely ja todistus
Hierarkkinen alakäsite: epäpätevä
Koostumussuhteiset yläkäsitteet: argumentti, deduktiivinen päättely, looginen pätevyys, päättely ja syllogismi
Koostumussuhteiset vieruskäsitteet: kategorinen arvostelma, premissi ja termi