Tieteen termipankki
fi        modus tollendo ponens; disjunktiivinen syllogismi
määritelmä
stoalaisen lauselogiikan päättelysääntö, jossa kahdesta premissistä "joko p tai q" sekä "ei-p" päätellään "q"
selite
Modus tollendo ponens on pätevä myös klassisessa lauselogiikassa. Stoalaisessa logiikassa päättelysäännon ensimmäinen premissi ajateltiin eksklusiiviseksi disjunktioksi, mutta se on pätevä klassisessa lauselogiikassa vaikka se tulkittaisiin inklusiiviseksi disjunktioksi.
Luokitus:
  
filosofia, logiikka
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:modus_tollendo_ponens
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: argumentaatio ja päättely
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: abduktio, argumentti, deduktiivinen päättely, demonstraatio, epäpätevä, induktiivinen päättely, johtopäätös, looginen päättely, modus ponendo tollens, modus ponens, modus tollens, moraalipäättely, päättely parhaaseen selitykseen, syllogismi, teoreettinen päättely ja todistus
Koostumussuhteiset alakäsitteet: eksklusiivinen disjunktio ja inklusiivinen disjunktio