Tieteen termipankki
fi        premissi
en      premise; premiss
de      Prämisse; Vordersatz
määritelmä
päättelyn oletus, josta tai joista johtopäätös johdetaan
selite
Premissi on päättelyssä tosi tai epätosi olettamus tai väite, josta johtopäätös johdetaan. Esimerkiksi kysyvät lauseet, käskevät lauseet tai huutolauseet eivät voi olla premissejä, sillä ne eivät ole tosia tai epätosia. Mikäli kuulija tai lukija hyväksyy kaikki esitetyt premissit sekä käytetyn logiikan päteväksi ja soveltuvaksi, hänen on hyväksyttävä myös niistä loogisesti seuraava johtopäätös.
huomautus
kr. protasis; lat. praemissum=edeltä lähetetty
Luokitus:
  
filosofia, filosofia,logiikka,tieteelliset tutkimusmenetelmät
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:premissi
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: aksiooma ja johtopäätös
Koostumussuhteiset yläkäsitteet: argumentti, deduktiivinen päättely, looginen pätevyys, päättely ja syllogismi
Koostumussuhteiset vieruskäsitteet: johtopäätös, kategorinen arvostelma ja termi
Lähikäsitteet: argumentti, johtopäätös, päättely ja syllogismi