Terminologiset sanastot
fi        lukio (1)
sv       gymnasium n
en      general upper secondary school
rather than: upper secondary school (2) <epävirallinen lyhyempi muoto>
not: upper secondary general school <sanajärjestyksen vuoksi hylättävä muoto>; high school (1) /US/; ~ senior high school /US/; ~ sixth form /GB/
määritelmä
yleissivistävää koulutusta antava toisen asteen oppilaitos
huomautus
Lukio (1) antaa yleissivistävää opetusta (1) noin 16–19-vuotiaille opiskelijoille ja aikuisopiskelijoille.
Lukio (1) voi lukiokoulutuksen lisäksi antaa tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta.
upper secondary general school: Lukio (1)-käsitteen englanninkielisessä vastineessa on vaihtelevaa sanajärjestystä: general upper secondary school vs. upper secondary general school. Myös lukiokoulutus-käsitteen englanninkielisessä vastineessa sanajärjestys vaihtelee: general upper secondary education vs. upper secondary general education. On tarkoituksenmukaista, että näiden käsitteiden englanninkielisissä vastineissa on yhdenmukainen sanajärjestys. Kielenkäytön yhtenäistämiseksi on suositettavaa käyttää yleisempiä muotoja general upper secondary school ja general upper secondary education.
high school: Termiä high school näkee toisinaan käytettävän Suomen lukio (1) -käsitteen vastineena, mutta termiä ei tulisi käyttää näin. Sekä Yhdysvalloissa että nyttemmin myös Isossa-Britanniassa on käsite high school, mutta kummankaan maan käsite ei vastaa Suomen lukio (1) -käsitettä. High schooliin ei esimerkiksi välttämättä ole osaamiseen liittyviä pääsyvaatimuksia, toisin kuin Suomen lukioon (1). Myös ikävuodet, joina high schoolia käydään, poikkeavat lukiosta (1). Ison-Britannian high school on tarkoitettu samanikäisille kuin Suomen perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 koulu.
high school (1) /US/: Yhdysvalloissa high school on yleensä nelivuotinen ja käsittää 12-vuotisen oppivelvollisuuden vuosiluokat 9–12, joten Yhdysvaltojen high schoolin opetukseen (1) osallistuu myös Suomen perusopetuksen yhdeksännen vuosiluokan (1) ikäluokka.
senior high school: Myöskään termiä senior high school ei tule käyttää Suomen lukio (1) -käsitteen vastineena. Käsite senior high school on Suomen lukion (1) lähikäsite; senior high schoolissa opiskelijat ovat yleensä noin 15–18-vuotiaita.
sixth form: Ison-Britannian käsite sixth form osin vastaa Suomen lukio (1) -käsitettä (myös sixth form on toisen asteen koulutusta, joka antaa valmiudet korkeakouluun (1) pyrkimiseen), mutta osin poikkeaa siitä (esimerkiksi opetussisältöjen ja keston puolesta: sixth form on kaksivuotinen). Termiä sixth form ei tule käyttää Suomen lukio (1) -käsitteen vastineena.
Käsitteen tunnus: c158
Luokitus:
  
lukiokoulutus
  
Käsitekaaviot: Koulutustoimija, koulutusorganisaatio, toimipiste ja toimipaikka ja Koulutusorganisaatiot.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet:
koulutusorganisaatio, oppilaitos ja toisen asteen oppilaitos
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: oppilaitos, peruskoulu (1), toisen asteen oppilaitos, ammatillinen oppilaitos, Eurooppa-koulu, vieraskielinen oppilaitos, kaksikielinen oppilaitos, vapaan sivistystyön oppilaitos, kansanopisto, erityiskoulu, korkeakoulu (1), ammattikorkeakoulu, yliopisto ja avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisen yhteistyöoppilaitos