Terminologiset sanastot
Koulutusorganisaatiot
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
Kaikki sanaston käsitekaaviot:
1. Kasvatus, opetus ja koulutus
2. Oppiminen
3. Koulutus (1) sen mukaan onko siitä säädetty koulutuslainsäädännössä sekä rahoituksen mukaan
4. Koulutusjärjestelmä
5. Varhaiskasvatustoimijat ja varhaiskasvatuksen toimipaikat
6. Koulutustoimijat
7. Koulutustoimija, koulutusorganisaatio, toimipiste ja toimipaikka
8. Maksullinen palvelutoiminta ja opetusta tukeva palvelu- ja tuotantotoiminta
9. Koulutusorganisaatiot
10. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö
11. Muu koulutuksen henkilöstö
12. Varhaiskasvatuksen henkilöstö
13. Opettaja
14. Henkilön roolit oppimisessa/koulutuksessa
15. Opiskelijan rooleja
16. Oppijan rooleja opintojen keskeyttämisen tai niistä luopumisen mukaan
17. Henkilöiden rooleja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja rooleihin liittyviä käsitteitä
18. Varhaiskasvatussuunnitelmat
19. Opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteet
20. Tutkintorakenne
21. Tutkinnon rakenne (osien pakollisuuden mukaan)
22. Osaamiskokonaisuuksia
23. Ammatillisten tutkintojen rakenne
24. Lukio-opintojen rakenne lukiolain 714/2018 mukaisesti
25. Lukio-opintojen rakenne lukiolain 629/1998 mukaisesti
26. Opintokokonaisuus ja opintojakso
27. Oppiaine
28. Opetussuunnitelma
29. Koulutustarjonta ja opetustarjonta
30. Osaamistavoitteet
31. Varhaiskasvatuksessa, opetuksessa (1), koulutuksessa (1), opintosuorituksessa ja tutkinnossa käytettävä kieli sekä opetus (1) ja koulutus (1) kielen mukaan
32. Opintojen ja osaamisen laajuusyksikkö sekä rahoitukseen vaikuttava yksikkö
33. Varhaiskasvatuksen haku ja valinta
34. Toiminta varhaiskasvatukseen tai koulutukseen pääsemiseksi
35. Koulutukseen hakemisen vaiheita
36. Hakutapoja ja -tyyppejä
37. Hakukelpoisuus
38. Muita hakukäsitteitä
39. Koulutustoimijan tai koulutusorganisaation opiskelijavalintaprosessi
40. Valintatyypit
41. Hakijan roolit valinnassa ja valinnan tilat tietojärjestelmässä
42. Hakukohde
43. Koulutuksen hakumenettelyn tietojärjestelmällä suoritettava prosessi
44. Haku- ja valintajärjestelmässä käsiteltävät tiedot
45. Peruskoulun määräytyminen tai valinta
46. Varhaiskasvatuksen toimintamuodot
47. Varhaiskasvatuksen toiminta-aikoja
48. Nivelvaihe ja siirtymävaihe
49. Opetus (1)
50. Opetusmuotoon liittyviä käsitteitä
51. Koulutus (1) koulutusasteen, tarkoituksen ja koulutuslajin mukaan
52. Koulutus (1) tutkintotavoitteisuuden mukaan
53. Koulutus (1) oppivelvollisuuteen kuulumisen, järjestäjän, tavoitteen, rahoittajan ja kielen mukaan
54. Työpaikalla järjestettävä koulutus
55. Perusopetuksen lajeja
56. Ammatillisen koulutuksen lajeja
57. Ammatillisen koulutuksen lajeja ja muotoja ennen lain 531/2017 voimaantuloa
58. Koulutus (2) -käsitteen alakäsitteitä
59. Tutkintoon johtamattomat koulutukset (2)
60. Opiskeluoikeuteen liittyviä toimenpiteitä
61. Ilmoittautumiskäsitteitä
62. Korkeakoulun opiskelijarekisterin päivämääriä
63. Opiskelun keskeytyminen
64. Opiskelun keskeyttäminen
65. Ohjauskäsitteitä
66. Opintososiaaliset edut ja opintososiaaliset palvelut
67. Etuuksia ja korvauksia työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa
68. Varhaiskasvatuksessa annettava tuki
69. Oppimisen, koulunkäynnin ja opiskelun tuki perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa
70. Kurinpitoon liittyviä käsitteitä
71. Henkilökohtaistaminen ammatillisessa koulutuksessa
72. Opiskelijaliikkuvuus
73. Työelämään tutustuminen ja työharjoittelu
74. Todistus
75. Perusopetukseen ja lukiokoulutukseen liittyvät todistukset
76. Tutkintotodistus
77. Tutkinto
78. Toisen asteen tutkinnot
79. Korkeakoulututkinto
80. Ulkomainen tutkinto
81. Aiemmat ammatilliset tutkinnot
82. Opintosuorituksia
83. Tutkinnon suorittaminen ammatillisessa koulutuksessa
84. Oppijan oppimisen, osaamisen ja oppimistulosten arviointi
85. Muutoksenhaku arviointiin (2)
86. Suorituksen uusiminen ja arvosanan korottaminen
87. Suoritusten hyväksilukeminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
88. Varhaiskasvatuksen maksut
89. Opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen liittyvät maksut
90. Arviointi
91. Arviointeihin liittyviä käsitteitä
92. Laatukäsitteitä
93. Oppimisanalytiikka