Terminologiset sanastot
fi        erityiskoulu
määritelmä
oppilaitos, jonka opetus (1) on tarkoitettu vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi erityistä tukea (1) tarvitsevalle oppijalle
huomautus
Käsitteen tunnus: c176
Käsitekaavio: Koulutusorganisaatiot.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: oppilaitos
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: peruskoulu (1), toisen asteen oppilaitos, lukio (1), ammatillinen oppilaitos, Eurooppa-koulu, vieraskielinen oppilaitos, kaksikielinen oppilaitos, vapaan sivistystyön oppilaitos ja kansanopisto