Terminologiset sanastot
fi        kaksikielinen oppilaitos
sv       tvåspråkig läroanstalt
en      bilingual educational institution
määritelmä
oppilaitos, jossa lainsäädännön tai viranomaisen myöntämän luvan mukaisesti käytetään kahta koulutusorganisaation opetuskieltä
huomautus
Käsitteen tunnus: c169
Käsitekaavio: Koulutusorganisaatiot.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: oppilaitos
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: peruskoulu (1), toisen asteen oppilaitos, lukio (1), ammatillinen oppilaitos, Eurooppa-koulu, vieraskielinen oppilaitos, vapaan sivistystyön oppilaitos, kansanopisto ja erityiskoulu