Terminologiset sanastot
fi        peruskoulu (1); koulu
määritelmä
oppilaitos, joka antaa yhdeksäksi vuodeksi mitoitettua perusopetusta
huomautus
Suomessa peruskoulujen (1) ylläpitäjiä ovat kunnat, kuntayhtymät, valtio ja yksityiset tahot.
Yhdeksänvuotisen perusopetuksen lisäksi peruskouluissa (1) voidaan antaa esiopetusta ja maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaa opetusta (1).
Perusopetusta antavista oppilaitoksista käytetään usein myös lyhyempää termiä koulu.
Ks. myös perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 koulu, perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 koulu.
Käsitteen tunnus: c156
Luokitus:
  
perusopetus
  
Käsitekaaviot: Koulutustoimija, koulutusorganisaatio, toimipiste ja toimipaikka, Koulutusorganisaatiot ja Peruskoulun määräytyminen tai valinta.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: koulutusorganisaatio ja oppilaitos
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: oppilaitos, toisen asteen oppilaitos, lukio (1), ammatillinen oppilaitos, Eurooppa-koulu, vieraskielinen oppilaitos, kaksikielinen oppilaitos, vapaan sivistystyön oppilaitos, kansanopisto, erityiskoulu, korkeakoulu (1), ammattikorkeakoulu, yliopisto ja avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisen yhteistyöoppilaitos
Hierarkkiset alakäsitteet: ensisijainen koulu, toissijainen koulu ja lähtökoulu
Koostumussuhteinen yläkäsite: koulutarjonta
Koostumussuhteinen vieruskäsite: opetuspiste