Terminologiset sanastot
fi        oppilaitos
sv       läroanstalt; läroinrättning
en      < educational institution (2); < education institution; < educational establishment (2); < educational institute (2); > school (1)
määritelmä
muu koulutusorganisaatio kuin korkeakoulu (1)
huomautus
Termiä oppilaitos käytetään myös termin koulutusorganisaatio synonyymina, mutta yleensä oppilaitoksina pidetään vain muita koulutusorganisaatioita kuin korkeakouluja (1).
Oppilaitoksia ovat esimerkiksi peruskoulu (1), lukio (1), ammatillinen oppilaitos ja vapaan sivistystyön oppilaitos.
educational institution; educational establishment: Englannin kielessä ei ole erillisiä käsitteitä oppilaitos ja koulutusorganisaatio, kuten Suomessa (jossa koulutusorganisaatio on yhteinen yläkäsite oppilaitoksille ja korkeakouluille). Englannin kielessä termejä educational institution ja educational establishment voidaan käyttää sekä Suomen oppilaitos-käsitteestä että sitä laajemmasta käsitteestä koulutusorganisaatio.
school: Englanniksi on usein luontevaa käyttää oppilaitoksesta termiä school (1), kun kyse on esimerkiksi peruskoulusta (1), lukiosta (1) tai ammatillisesta oppilaitoksesta. Silloin puolestaan, kun kyse on oppilaitoksesta, joka tarjoaa vapaatavoitteista opetusta (1), jonka sisältöjä ei säännellä lainsäädännöllä (esim. kansalaisopisto), voi olla luontevampaa käyttää jotain muuta termiä kuin school (1).
Vrt. päiväkoti, jossa voidaan antaa esiopetusta, mutta jota ei kuitenkaan pidetä oppilaitoksena.
Käsitteen tunnus: c1071
Luokitus:
  
esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, korkeakoulut, vapaa sivistystyö
  
Käsitekaaviot: Koulutustoimija, koulutusorganisaatio, toimipiste ja toimipaikka ja Koulutusorganisaatiot.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: koulutusorganisaatio ja oppimisympäristö
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: peruskoulu (1), lukio (1), ammatillinen oppilaitos, vapaan sivistystyön oppilaitos, korkeakoulu (1), ammattikorkeakoulu, yliopisto ja avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisen yhteistyöoppilaitos
Hierarkkiset alakäsitteet: peruskoulu (1), toisen asteen oppilaitos, lukio (1), ammatillinen oppilaitos, Eurooppa-koulu, vieraskielinen oppilaitos, kaksikielinen oppilaitos, vapaan sivistystyön oppilaitos, kansanopisto ja erityiskoulu