Terminologiset sanastot
fi        vieraskielinen oppilaitos
määritelmä
oppilaitos, jonka koulutusorganisaation opetuskieli on muu kuin maan kansalliskieli
huomautus
Käsitteen tunnus: c168
Käsitekaavio: Koulutusorganisaatiot.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: oppilaitos
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: peruskoulu (1), toisen asteen oppilaitos, lukio (1), ammatillinen oppilaitos, Eurooppa-koulu, kaksikielinen oppilaitos, vapaan sivistystyön oppilaitos, kansanopisto ja erityiskoulu