Terminologiset sanastot
fi        toisen asteen oppilaitos
sv       läroanstalt på andra stadiet
en      upper secondary school (1); secondary education institution
rather than: secondary education establishment
not: secondary educational establishment
määritelmä
toisen asteen koulutusta antava oppilaitos
huomautus
Käsitteen tunnus: c157
Luokitus:
  
lukiokoulutus, ammatillinen koulutus
  
Käsitekaavio: Koulutusorganisaatiot.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite:
oppilaitos
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: peruskoulu (1), lukio (1), ammatillinen oppilaitos, Eurooppa-koulu, vieraskielinen oppilaitos, kaksikielinen oppilaitos, vapaan sivistystyön oppilaitos, kansanopisto ja erityiskoulu
Hierarkkiset alakäsitteet: lukio (1) ja ammatillinen oppilaitos