Terminologiset sanastot
fi        toisen asteen koulutus
sv       utbildning på andra stadiet
en      upper secondary education
määritelmä
perusopetuksen jälkeen annettava ammatillinen koulutus tai lukiokoulutus
huomautus
Käsitteen tunnus: c455
Luokitus:
  
yleinen/yhteinen, ammatillinen koulutus, lukiokoulutus
  
Käsitekaaviot: Koulutusjärjestelmä, Muu koulutuksen henkilöstö, Nivelvaihe ja siirtymävaihe ja Koulutus (1) koulutusasteen, tarkoituksen ja koulutuslajin mukaan.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: koulutus (1)
Käsitteitä samalla hierarkiatasolla: koulutus, josta ei säädetä koulutuslainsäädännössä, koulutuslainsäädännössä säädetty koulutus, opetushallinnon alan koulutuslainsäädännössä säädetty koulutus, säädösperustainen julkisrahoitteinen koulutus, markkinaehtoinen koulutus, koulutuspolun nivelvaiheen koulutus, vieraskielinen koulutus, yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö, varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, korkeakoulutus, taiteen perusopetus, aikuiskoulutus, tutkintokoulutus, henkilöstökoulutus, oppivelvollisuuteen kuuluva koulutus ja täydennyskoulutus
Hierarkkiset alakäsitteet: ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
Koostumussuhteinen yläkäsite: koulutusjärjestelmä
Koostumussuhteiset vieruskäsitteet: koulutus (1), ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö, varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, korkeakoulutus ja taiteen perusopetus