Terminologiset sanastot
fi        yleissivistävä koulutus
sv       allmänbildande utbildning
en      general education
määritelmä
koulutus (1), jonka tarkoituksena on antaa tietoja ja taitoja, jotka auttavat toimimaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa
huomautus
Yleissivistävää koulutusta ovat esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus ja muut ei-ammatilliset opinnot esimerkiksi vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.
Vrt. ammatillinen koulutus.
Käsitteen tunnus: c448
Luokitus:
  
yleinen/yhteinen, perusopetus, lukiokoulutus
  
Käsitekaaviot: Kasvatus, opetus ja koulutus, Koulutus (1) koulutusasteen, tarkoituksen ja koulutuslajin mukaan, Työpaikalla järjestettävä koulutus ja Perusopetuksen lajeja.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: koulutus (1)
Käsitteitä samalla hierarkiatasolla: koulutus, josta ei säädetä koulutuslainsäädännössä, koulutuslainsäädännössä säädetty koulutus, opetushallinnon alan koulutuslainsäädännössä säädetty koulutus, säädösperustainen julkisrahoitteinen koulutus, markkinaehtoinen koulutus, koulutuspolun nivelvaiheen koulutus, vieraskielinen koulutus, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö, varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, toisen asteen koulutus, korkeakoulutus, taiteen perusopetus, aikuiskoulutus, tutkintokoulutus, henkilöstökoulutus, oppivelvollisuuteen kuuluva koulutus ja täydennyskoulutus
Hierarkkiset alakäsitteet: perusopetus ja lukiokoulutus