Terminologiset sanastot
fi        vapaan sivistystyön oppilaitos
määritelmä
vapaan sivistystyön koulutusta antava oppilaitos
huomautus
Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansanopistot, kesäyliopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset ja liikunnan koulutuskeskukset.
Käsitteen tunnus: c170
Luokitus:
  
vapaa sivistystyö
  
Käsitekaaviot: Koulutustoimija, koulutusorganisaatio, toimipiste ja toimipaikka ja Koulutusorganisaatiot.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: koulutusorganisaatio ja oppilaitos
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: oppilaitos, peruskoulu (1), toisen asteen oppilaitos, lukio (1), ammatillinen oppilaitos, Eurooppa-koulu, vieraskielinen oppilaitos, kaksikielinen oppilaitos, kansanopisto, erityiskoulu, korkeakoulu (1), ammattikorkeakoulu, yliopisto ja avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisen yhteistyöoppilaitos
Hierarkkiset alakäsitteet: kansanopisto, kesäyliopisto, kansalaisopisto, opintokeskus ja liikunnan koulutuskeskus