Terminologiset sanastot
fi        ammatillinen oppilaitos; ammattikoulu <yleis- ja puhekielessä>
sv       yrkesläroanstalt /FI/; yrkesskola <yleis- ja puhekielessä>; yrkesgymnasium /FI/ <Ahvenanmaalla>; ~ gymnasieskolan /SE/
määritelmä
ammatillista koulutusta antava toisen asteen oppilaitos
huomautus
gymnasieskolan: Ruotsissa Suomen ammatillista koulutusta vastaavaa koulutusta (1), samoin kuin lukiokoulutusta, annetaan oppilaitoksessa josta käytetään termiä gymnasieskolan.
Käsitteen tunnus: c159
Luokitus:
  
ammatillinen koulutus
  
Käsitekaaviot: Koulutustoimija, koulutusorganisaatio, toimipiste ja toimipaikka ja Koulutusorganisaatiot.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: koulutusorganisaatio, oppilaitos ja toisen asteen oppilaitos
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: oppilaitos, peruskoulu (1), toisen asteen oppilaitos, lukio (1), Eurooppa-koulu, vieraskielinen oppilaitos, kaksikielinen oppilaitos, vapaan sivistystyön oppilaitos, kansanopisto, erityiskoulu, korkeakoulu (1), ammattikorkeakoulu, yliopisto ja avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisen yhteistyöoppilaitos
Hierarkkinen alakäsite: ammatillinen erityisoppilaitos