Terminologiset sanastot
fi        kansanopisto
määritelmä
vapaan sivistystyön oppilaitos, joka toimii sisäoppilaitosmuotoisesti ja antaa kokopäiväistä opetusta (1)
huomautus
Kansanopisto tarjoaa lukukauden tai lukuvuoden kestävää opetusta (1) sekä lyhyempiä kursseja (2). Kansanopisto tarjoaa opetusta (1) sekä nuorille että aikuisille. Kukin kansanopisto voi painottaa arvo- tai aatetaustaansa ja kasvatustavoitteitaan. Eräissä kansanopistoissa annetaan myös mm. perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta viranomaisen myöntämän luvan mukaisesti.
Käsitteen tunnus: c171
Luokitus:
  
vapaa sivistystyö
  
Käsitekaavio: Koulutusorganisaatiot.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: oppilaitos ja vapaan sivistystyön oppilaitos
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: peruskoulu (1), toisen asteen oppilaitos, lukio (1), ammatillinen oppilaitos, Eurooppa-koulu, vieraskielinen oppilaitos, kaksikielinen oppilaitos, vapaan sivistystyön oppilaitos, kesäyliopisto, kansalaisopisto, opintokeskus, liikunnan koulutuskeskus ja erityiskoulu