Terminologiset sanastot
fi        opetus (1)
sv       undervisning (1)
en      teaching (1); instruction (1); < education (2)
määritelmä
vuorovaikutukseen perustuva toiminta, jonka tavoitteena on oppiminen
huomautus
Opetuksella (1) ja kasvatuksella on osin yhteneväisiä tavoitteita.
education: Englannin käsite education on laajempi kuin suomen opetus (1), niin että termillä education viitataan opetuksen (1) lisäksi muun muassa kasvatukseen, koulutukseen (1) ja sivistykseen.
Käsitteen tunnus: c117
Luokitus:
  
yleinen/yhteinen
  
Käsitekaaviot: Kasvatus, opetus ja koulutus, Varhaiskasvatuksessa, opetuksessa (1), koulutuksessa (1), opintosuorituksessa ja tutkinnossa käytettävä kieli sekä opetus (1) ja koulutus (1) kielen mukaan, Opetus (1), Opetusmuotoon liittyviä käsitteitä ja Kurinpitoon liittyviä käsitteitä.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: vieraskielinen opetus, ryhmäopetus, yksilöopetus, luento-opetus, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, erityisopetus (1), erityisopetus (2), erityisopetus varhaiskasvatuksessa, starttiluokka, joustava perusopetus, verkko-opetus, aineenopetus, korvaava opetus, kaksikielinen opetus, lähiopetus, etäopetus, etäyhteyksiä hyödyntävä opetus, monimuoto-opetus ja vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
Koostumussuhteinen yläkäsite: varhaiskasvatus
Koostumussuhteiset vieruskäsitteet: kasvatus ja hoito
Koostumussuhteinen alakäsite: opettaminen