Terminologiset sanastot
fi        opetussuunnitelma (2) <perusopetus, lukiokoulutus, korkeakoulut, ammatillisessa epävirallinen termi>; > paikallinen opetussuunnitelma <perusopetus, lukiokoulutus>; > opetuksen järjestäjän opetussuunnitelma <esi- ja perusopetus>; > koulun opetussuunnitelma <perusopetus: epävirallinen termi>; > toteutussuunnitelma <ammatillinen koulutus>; > koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma <lukiokoulutus, ammatillinen koulutus>; > oppilaitoksen opetussuunnitelma <lukiokoulutus>
sv       läroplan (2) <perusopetus, lukiokoulutus, ammatillisessa epävirallinen termi>; > lokal läroplan <perusopetus, lukiokoulutus>; > utbildningsanordnarens läroplan <opetuksen tai koulutuksen järjestäjän suunnitelma>; > skolans läroplan <perusopetus>; > plan för genomförande av utbildningen <ammatillinen koulutus>; > undervisningsplan <korkeakoulut>
en      local curriculum <perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus>; > education provider-specific curriculum <perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus: opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma>; > school-specific curriculum <perusopetus: koulukohtainen opetussuunnitelma>; institute-specific curriculum <korkeakoulut>
määritelmä
opetuksen järjestäjän, koulutuksen järjestäjän tai korkeakoulun (1) taikka peruskoulun (1) tai toisen asteen oppilaitoksen suunnitelma opetuksen (1) järjestämisestä ja toteuttamisesta
huomautus
Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikallisessa opetussuunnitelmassa noudatetaan opetussuunnitelman perusteita.
Perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma koskee opetuksen (1) lisäksi muun muassa kasvatusta ja oppimisen ja koulunkäynnin tukea.
Perusopetuksessa opetuksen järjestäjä voi laatia yhteisen opetussuunnitelman (2) kaikille kouluilleen tai yksittäinen koulu voi laatia koulukohtaisen opetussuunnitelman (2), jonka opetuksen järjestäjä hyväksyy.
Lukiokoulutuksessa paikallinen opetussuunnitelma koskee opetuksen (1) lisäksi muun muassa kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä ja opiskelijahuoltoa.
Lukiokoulutuksessa koulutuksen järjestäjä voi laatia yhteisen opetussuunnitelman (2) kaikille lukioilleen (1) ja/tai yksittäinen lukio (1) voi laatia lukiokohtaisen opetussuunnitelman (2), jonka koulutuksen järjestäjä hyväksyy.
Ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi laatia järjestämäänsä koulutusta (2) varten koulutuksen toteutussuunnitelman. Toteutussuunnitelmassa noudatetaan ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteita. Muutoin suunnitelman sisällön päättää koulutuksen järjestäjä.
Korkeakoulun (1) opetussuunnitelmassa (2) kuvataan mm. tutkintoon johtavien opintojen rakenne, opintojen osaamistavoitteet (1) sekä opetuksen (1) järjestämistavat.
Korkeakoulun (1) opetussuunnitelmaa (2) ei välttämättä ole olemassa yhtenä dokumenttina, vaan se voi koostua osista, joista päätetään eri aikoina.
Kansanopistojen ja liikunnan koulutuskeskusten tulee laatia opetussuunnitelma (2) koulutukselle (2), jonka kesto on vähintään kahdeksan viikkoa tai joka sisältää etäopetusta tai työssäoppimista.
toteutussuunnitelma; opetussuunnitelma: Ammatillisessa koulutuksessa käytetään termiä toteutussuunnitelma, mutta lisäksi esimerkiksi oppilaitosten arjen kielenkäytössä esiintyy myös termi opetussuunnitelma.
Varhaiskasvatuksen osalta vrt. käsite paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma.
Käsitteen tunnus: c276
Luokitus:
  
esiopetus, perusopetus, ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, korkeakoulut
  
Käsitekaaviot: Opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteet ja Opetussuunnitelma.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: opetussuunnitelma (1)
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, opetussuunnitelman perusteet, tutkinnon perusteet, valmentavan koulutuksen perusteet, lukuvuosisuunnitelma, oppimissuunnitelma, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, henkilökohtainen opintosuunnitelma ja henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
Koostumussuhteinen alakäsite: tutkintovaatimukset