Terminologiset sanastot
fi        tietoturvatapahtuma; tietoturvallisuustapahtuma
sv       informationssäkerhetshändelse; it-händelse
en      information security event
määritelmä
tietojärjestelmän tai organisaation toimintojen tapahtuma, jonka seurauksena tietojen tai palvelujen tila on muuttunut ja joka saattaa vaikuttaa tietoturvaan
huomautus
Tietoturvatapahtumia voidaan havaita esimerkiksi tunnistamalla muutoksia tai poikkeamia (engl. anomalies) datassa tai tietojärjestelmän toiminnassa. Muutoksia ja poikkeamia havaitaan pääasiassa teknisiä työkaluja hyödyntävillä seulonnoilla.
Ks. myös tietoturvahäiriö.
Käsitekaavio: Tietoturva.
Lähde:
  
Kyberturvallisuuden sanasto (TSK 52, 2018)
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen alakäsite: tietoturvahäiriö

Tieteen termipankki
fi        anomalia
sv       anomali
en      anomaly
de      Anomalie
es      anomalia
määritelmä
ristiriitainen havainto suhteessa paradigmaan
selite
Anomaliat ovat ilmiöitä tai tapauksia, jotka eivät sovi säännön kuvaamaan kaavaan. Niitä voidaan käsitellä eri tavoin. Ne ovat havaintoja, joka poikkeaa teorian antamasta ennusteesta joko laadullisesti tai enemmän kuin mitä sopii virhemarginaaliin. Yksi tapa on löyhentää sääntöä niin, että niille jää tilaa. Toinen tapa selvitä anomalioista on osoittaa, miten ne oikein ymmärrettynä eivät itse asiassa riko puheena olevaa sääntöä.
huomautus
ks. anomalia myös kirjallisuudentutkimuksessa, tähtitieteessä ja kielitieteessä
Luokitus:
  
filosofia, filosofia, tieteenfilosofia,
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:anomalia
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Lähikäsitteet: havainto, paradigma ja päättely
fi        anomalia
en      anomaly
määritelmä
poikkeavuus tai epämuodostuma
huomautus
kreik. anomalia = epäsäännöllisyys
Luokitus:
  
biologia
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Biologia:anomalia
  
fi        anomalia
määritelmä
merkitysten yhteensopimattomuudesta johtuva luonnottomuus
selite
Esim. "kivi ajattelee Wieniä", "värittömät aatteet nukkuvat raivokkaasti".
Luokitus:
  
kielitiede, semantiikka
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Kielitiede:anomalia
  
fi        normipoikkeama; anomalia
sv       anomali
en      anomaly; deviation
de      Anomalie; Deviation
fr        anomalie; déviation
määritelmä
poikkeaminen kielenkäytön vakiintuneista säännöistä ja kieliopin normeista; tyylilajin riitasointu; (tahallinen) tyylirikko
selite
Normipoikkeamia on äänteellisiä, kieliopillisia, lauserakenteellisia, sanastollisia ja merkitysopillisia. Kirjoittajan omintakeinen tyyli syntyy usein juuri tekstin anomalististen piirteiden ansiosta. Tahallisia normipoikkeamia on harrastettu erityisen runsaasti pakinoissa ja modernissa lyriikassa. Esimerkiksi Juhani Peltosen runokokoelmaan Oudot minät (1966) sisältyy kieliopillisesti anomalinen lause "Luen kirjahyllystä umpimähkään designmaljakon". Normaalisti lukea-verbin objekteiksi kelpaavat vain sanat, jotka sisältyvät esim. kirjaan tai lehteen. Hannu Launosen väitöskirjassaan Suomalaisen runon struktuurianalyysia (1984) esittämän tulkinnan mukaan Peltonen luo runossaan orwellmaisen kuvan ajasta, jolloin kirjoja ei enää lueta; niitä ei ehkä enää osata tai saada lukea.
Luokitus:
  
kirjallisuudentutkimus, tyylintutkimus,
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Kirjallisuudentutkimus:normipoikkeama
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: kohosteisuus
Hierarkkinen alakäsite: portmanteau
fi        anomalia
en      anomaly
määritelmä
taivaankappaleen rataliikkeeseen liittyvä kulma, joka mitataan radan perihelistä eli pisteestä, jossa aurinkoa kiertävä kappale on lähinnä Aurinkoa
selite

Anomalia voidaan määritellä kolmella eri tavalla. Ympyräradalle kaikki anomaliat ovat samoja.
1) Luonnollinen anomalia on todellinen kulma periheli-Aurinko-planeetta.
2) Eksentrinen anomalia on taivaan mekaaninen apusuure.
3) Keskianomalia on suunta, jossa planeetta olisi, jos se liikkuisi tasaisella kulmanopeudella. Planeetan sideerisen kiertoajan kuluessa keskianomalia kasvaa 360 astetta.
Planeetan paikkaa laskettaessa aloitetaan laskemalla keskianomalia, joka kasvaa tasaisella nopeudella ajan mukana. Keskianomaliasta voidaan Keplerin yhtälön avulla laskea eksentrinen anomalia. Siitä saadaan muunnoskaavoilla edelleen luonnollinen anomalia ja siten planeetan paikka radallaan.
Luokitus:
  
tähtitiede
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Tähtitiede:anomalia
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: eksentrinen anomalia, keskianomalia ja luonnollinen anomalia

IATE2
fi        epänormaalius;
epänormaalisuus;
poikkeavuus;
anomalia
fr        anomalie
da      anomali
Luokitus:
  
natural and applied sciences
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (1624992)
  

IATE3
fi        poikkeus;
poikkeama;
anomalia;
säännöttömyys
sv       anomali
en      anomaly
de      Anomalie;
Abweichung
fr        anomalie
da      anomali
Luokitus:
  
data processing
information technology and data processing
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (1756924)