Tieteen termipankki
fi        keskianomalia
en      mean anomaly
määritelmä
esimerkiksi planeetan paikkaa kuvaava kulma
selite
Kuten muutkin anomaliaksi kutsutut kulmat, se mitataan perihelin suunnasta planeetan liikkeen suuntaan.
Keskianomalia kasvaa tasaisella nopeudella ajan mukana. Ympyräradalla se on sama kuin planeetan todellinen suunta eli luonnollinen anomalia. Muunlaisilla radoilla ratanopeus vaihtelee, joten keskianomalia ei kerro todellista paikkaa.
Keskianomalia on ainoa suure, joka saadaan suoraan ajan lausekkeena. Sen avulla voidaan ratkaista eksentrinen anomalia ja siitä saadaan edelleen todellinen anomalia.
Luokitus:
  
tähtitiede
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Tähtitiede:keskianomalia
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: anomalia
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: eksentrinen anomalia ja luonnollinen anomalia