Tieteen termipankki
fi        luonnollinen anomalia
en      true anomaly
määritelmä
esimerkiksi planeetan todellisen paikan ja perihelin välinen kulma Auringosta nähtynä
selite
Se vastaa napakoordinaatiston kulmaa aurinkokeskisessä koordinaatistossa, jonka perussuuntana on planeetan perihelin suunta.
Valitettavasti luonnollista anomaliaa ei voi lausua millään yksinkertaisella tavalla ajan lausekkeena. Sen laskemista varten on ensin laskettava keskianomalia ja sen avulla eksentrinen anomalia, josta muunnoskaavoilla saadaan luonnollinen anomalia.
Luokitus:
  
tähtitiede
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Tähtitiede:luonnollinen_anomalia
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: anomalia
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: eksentrinen anomalia ja keskianomalia