Tieteen termipankki
fi        kohosteisuus
en      foregrounding
de      Aktualisierung
määritelmä
kaunokirjallisuudelle ominainen tapa kiinnittää huomio kieleen itseensä kommunikaation sijasta
selite
Samoin kuin maalauksissa myös kaunokirjallisuudessa on erotettavissa tausta ja etuala: myös kaunokirjalliset teokset kiinnittävät rakenteellisin keinoin huomion joihinkin yksityiskohtiin, joiden avulla kokonaisuus on hahmotettavissa. Kohosteisuutta on kahta päälajia: deviaatio (poikkeavuus) ja parallelismi (ylimääräinen säännönmukaisuus, toisteisuus). Tšekkiläisen kielitieteilijän Jan Mukařovskýn mukaan aktuaalistaminen eli kohosteisuus on ominaista erityisesti poeettiselle kielelle. Ambiguiteetit, normipoikkeamat, yllättävät metaforat, kaikenlainen konventioiden rikkominen on omiaan herättämään lukijan huomiota ja avaamaan uusia näköaloja tekstiin. Proosassa kohosteisuus ei yleensä toimi niinkään kielenkäytön kuin teeman, henkilökuvauksen tai juonen tasolla.
Luokitus:
  
kirjallisuudentutkimus, tyylintutkimus, retoriikka,
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Kirjallisuudentutkimus:kohosteisuus
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: normipoikkeama