Tieteen termipankki
fi        konventio
sv       konvention
en      convention
de      Konvention
fr        convention
määritelmä
vakiintuneet representaation muodot, jotka liittyvät kaunokirjallisen teoksen tyyliin, lajiin, rakenteeseen tai aiheenvalintaan
selite
Kirjallisuuden konventiot ovat yleensä sidoksissa perinteeseen, kuten kirjallisuudenlajeihin ja niiden vakiintuneisiin kielellisiin käytäntöihin (esimerkiksi lyriikassa mitta, riimi, allitteraatio tai säkeenylitys ovat konventioita).
Aika ajoin konventiot koetaan vanhentuneiksi, automatisoituneiksi ja rajoittaviksi, jolloin kirjailijat pyrkivät niitä tietoisesti rikkomaan.
huomautus
Latinan conventio=sopimus
Luokitus:
  
kirjallisuudentutkimus
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Kirjallisuudentutkimus:konventio
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Koostumussuhteinen yläkäsite: traditio