Terminologiset sanastot
fi        tietoturvahäiriö; tietoturvapoikkeama
sv       informationssäkerhetsincident; it-säkerhetsincident; it-incident
en      information security incident
määritelmä
yksi tai useampi toisiinsa liittyvä odottamaton tai ei-toivottu tietoturvatapahtuma, joka vaarantaa tietojen ja palvelujen tietoturvan ja vaikuttaa organisaation toimintaan epäsuotuisasti
Käsitekaavio: Tietoturva.
Lähde:
  
Kyberturvallisuuden sanasto (TSK 52, 2018)
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: tietoturvatapahtuma