Terminologiset sanastot
fi        tietoturva; tietoturvallisuus
sv       informationssäkerhet; it-säkerhet; > datasäkerhet <datamängder>
en      < information security; > data security <data sets>
määritelmä
järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon saatavuus, eheys ja luottamuksellisuus
huomautus
Saatavuus tarkoittaa, että tieto on hyödynnettävissä haluttuna aikana. Eheys tarkoittaa tiedon yhtäpitävyyttä alkuperäisen tiedon kanssa ja luottamuksellisuus sitä, ettei kukaan sivullinen saa tietoa.
Tietoturvan järjestelyjä ovat esimerkiksi kulunvalvonta, tilojen lukitus, asiakirjojen turvallinen säilytys ja hävitys, tietojen salaus ja varmuuskopiointi sekä palomuurin, virustorjuntaohjelman ja varmenteiden käyttö. Tietoturvaan kuuluu muun muassa tietoaineistojen, laitteistojen, ohjelmistojen, tietoliikenteen ja toiminnan turvaaminen.
Tietoturvalla ja tietoturvallisuudella voidaan tarkoittaa myös oloja, joissa tietoturvariskit ovat hallinnassa.
Käsitekaavio: Tietoturva.
Lähde:
  
Kyberturvallisuuden sanasto (TSK 52, 2018)