Terminologiset sanastot
fi        tietoturvatapahtuma; tietoturvallisuustapahtuma
sv       informationssäkerhetshändelse; it-händelse
en      information security event
määritelmä
tietojärjestelmän tai organisaation toimintojen tapahtuma, jonka seurauksena tietojen tai palvelujen tila on muuttunut ja joka saattaa vaikuttaa tietoturvaan
huomautus
Tietoturvatapahtumia voidaan havaita esimerkiksi tunnistamalla muutoksia tai poikkeamia (engl. anomalies) datassa tai tietojärjestelmän toiminnassa. Muutoksia ja poikkeamia havaitaan pääasiassa teknisiä työkaluja hyödyntävillä seulonnoilla.
Ks. myös tietoturvahäiriö.
Käsitekaavio: Tietoturva.
Lähde:
  
Kyberturvallisuuden sanasto (TSK 52, 2018)
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen alakäsite: tietoturvahäiriö