Terminologiset sanastot
fi        sisältöpalvelu
en      content service (new term)
määritelmä
rajapintapalvelu, joka tarjoaa tietoa toisen sovelluksen käyttöön
huomautus
Esimerkkejä sisältöpalveluista ovat yleisesti kysely- ja tiedostopalvelu ja paikkatiedon osalta mm. karttakuvapalvelu.
Sisältöpalvelun käsitteelle ei ole vakiintunutta englanninkielistä termiä. Työryhmän ehdotus on sananmukainen käännös content service.
Käsitekaavio: Rajapintapalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: rajapintapalvelu
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: metatietopalvelu, hakupalvelu, karttakuvapalvelu, kohdepalvelu, käsittelypalvelu, muunnospalvelu, analyysipalvelu, visualisointipalvelu, tallennuspalvelu ja paikannuspalvelu
Hierarkkiset alakäsitteet: karttakuvapalvelu, kohdepalvelu, kyselypalvelu ja tiedostopalvelu