Terminologiset sanastot
fi        analyysipalvelu
en      analysing service (new term)
määritelmä
rajapintapalvelu, joka tarjoaa analyysitoimintoja paikkatiedon käsittelyyn
huomautus
Analyysipalvelun käsitteelle ei ole vakiintunutta englanninkielistä termiä. Työryhmän ehdotus on sananmukainen käännös analysing service.
Ks. myös paikkatietoanalyysi.
Käsitekaavio: Rajapintapalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: rajapintapalvelu ja käsittelypalvelu
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: metatietopalvelu, hakupalvelu, sisältöpalvelu, karttakuvapalvelu, kohdepalvelu, käsittelypalvelu, käynnistyspalvelu, muunnospalvelu, visualisointipalvelu, tallennuspalvelu ja paikannuspalvelu