Terminologiset sanastot
fi        tallennuspalvelu
en      upload service
määritelmä
rajapintapalvelu, joka mahdollistaa sovelluksille kohteiden tai niitä koskevien muutosten tallentamisen tietovarastoon
Käsitekaavio: Rajapintapalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: rajapintapalvelu
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: metatietopalvelu, hakupalvelu, sisältöpalvelu, karttakuvapalvelu, kohdepalvelu, käsittelypalvelu, muunnospalvelu, analyysipalvelu, visualisointipalvelu ja paikannuspalvelu