Terminologiset sanastot
fi        käsittelypalvelu; prosessointipalvelu (1)
en      processing service (1)
määritelmä
rajapintapalvelu, joka tarjoaa tiedon hyödyntämistä tukevaa palvelua
huomautus
Esimerkkejä käsittelypalveluista ovat muunnos- ja analyysipalvelu sekä visualisointipalvelu.
Käsitekaavio: Rajapintapalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: rajapintapalvelu
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: metatietopalvelu, hakupalvelu, sisältöpalvelu, karttakuvapalvelu, kohdepalvelu, muunnospalvelu, analyysipalvelu, visualisointipalvelu, tallennuspalvelu ja paikannuspalvelu
Hierarkkiset alakäsitteet: käynnistyspalvelu, muunnospalvelu, analyysipalvelu ja visualisointipalvelu