Terminologiset sanastot
fi        hakupalvelu
sv       söktjänst
en      discovery service; catalogue service (1)
määritelmä
metatietopalvelu, joka mahdollistaa sovellukselle paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalveluiden etsimisen metatiedon perusteella
huomautus
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY mukaiset hakupalvelut mahdollistavat myös paikkatietoaineistoihin ja -palveluihin liitettyjen metatietojen sisällön katselun.
Hakupalvelut voidaan toteuttaa catalogue service -rajapintapalvelun (esimerkiksi CSW) avulla.
INSPIRE-direktiivissä (2007/2/EY) tässä määritellyn mukaisesta palvelusta käytetään termiä discovery service. Open Geospatial Consortiumin (OGC) standardeissa vastaavasta palvelusta käytetään termiä catalogue service.
Käsitekaavio: Rajapintapalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: rajapintapalvelu ja metatietopalvelu
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: metatietopalvelu, luettelopalvelu, ontologiapalvelu, sisältöpalvelu, karttakuvapalvelu, kohdepalvelu, käsittelypalvelu, muunnospalvelu, analyysipalvelu, visualisointipalvelu, tallennuspalvelu ja paikannuspalvelu