Terminologiset sanastot
fi        metatietopalvelu
sv       metadatatjänst
en      metadata service
määritelmä
rajapintapalvelu, joka mahdollistaa sovellukselle tietoresursseja kuvailevan metatiedon tallentamisen sekä tietoresurssien etsimisen metatiedon perusteella
huomautus
Metatietopalveluihin perustuvia verkkopalveluja (1) voidaan tarjota käyttäjille käyttöliittymän kautta.
Usein metatietopalveluihin perustuvista verkkopalveluista (1) käytetään samaa termiä kuin vastaavasta rajapintapalvelusta, kuten esimerkiksi metatietopalvelu, ontologiapalvelu tai luettelopalvelu.
Käsitekaavio: Rajapintapalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: rajapintapalvelu
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: hakupalvelu, sisältöpalvelu, karttakuvapalvelu, kohdepalvelu, käsittelypalvelu, muunnospalvelu, analyysipalvelu, visualisointipalvelu, tallennuspalvelu ja paikannuspalvelu
Hierarkkiset alakäsitteet: hakupalvelu, luettelopalvelu ja ontologiapalvelu