Terminologiset sanastot
fi        paikannuspalvelu
sv       positioneringstjänst; lägesbestämningstjänst
en      positioning service
määritelmä
rajapintapalvelu, joka tarjoaa sovellukselle päätelaitteen sijaintitiedon
huomautus
Paikannuspalvelun tarjoama sijaintitieto voi perustua esimerkiksi satelliittinavigointijärjestelmään (GNSS, Global Navigation Satellite System) tai tietoliikenneverkkoon.
Ks. myös sijainti.
Käsitekaavio: Rajapintapalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: rajapintapalvelu
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: metatietopalvelu, hakupalvelu, sisältöpalvelu, karttakuvapalvelu, kohdepalvelu, käsittelypalvelu, muunnospalvelu, analyysipalvelu, visualisointipalvelu ja tallennuspalvelu