Terminologiset sanastot
fi        visualisointipalvelu
sv       visualisationsservice
en      visualisation service
määritelmä
rajapintapalvelu, joka mahdollistaa sovellukselle paikkatiedon graafisen havainnollistamisen käyttäjän määrittelemän esitystyylin avulla
huomautus
Visualisointipalvelussa käyttäjä osoittaa visualisoitavan tiedon.
Visualisointipalvelu voi olla esimerkiksi SLD (Styled Layer Descriptor) -esitystyylistandardia tukeva WMS (Web Map Service) -palvelu.
Käsitekaavio: Rajapintapalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: rajapintapalvelu ja käsittelypalvelu
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: metatietopalvelu, hakupalvelu, sisältöpalvelu, karttakuvapalvelu, kohdepalvelu, käsittelypalvelu, käynnistyspalvelu, muunnospalvelu, analyysipalvelu, tallennuspalvelu ja paikannuspalvelu