Terminologiset sanastot
<paikkatieto>
fi        tietotuote
sv       dataprodukt
en      data product
määritelmä
yhden tai useamman tietoaineiston tai tietoaineistosarjan tiedoista koottu tuote, joka voidaan luovuttaa sellaisenaan tai sisällön perusteella rajattuna
huomautus
Paikkatiedot luovutetaan tietotuotteina.
Tietotuotteita ovat esimerkiksi kiinteistöjen perustiedot sekä INSPIRE-säännöstön mukaan määritellyt tietotuotteet, kuten ”hallinnolliset yksiköt”, ”hydrografia” ja ”suojellut alueet”.
Tietotuote voidaan kuvailla tietotuotemäärittelyn avulla.
Käsitekaaviot: Paikkatietoaineisto ja tietotuote ja Metatieto.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: tietoresurssi ja tuote
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: tietoaineisto, paikkatietoaineisto, palvelu ja paikkatietopalvelu