Terminologiset sanastot
fi        tietoaineisto
sv       datamängd
en      dataset
määritelmä
yksilöitävissä oleva kokoelma tietoja
huomautus
Tietoaineisto voidaan määritellä myös yhdentyyppiseksi aineistoksi; aineistoksi joka sisältää tietovälineelle tallennettuja tietoja. Aineisto puolestaan voidaan yleisluonteisesti määritellä yksilöitävissä olevaksi, esineistä tai tallennetuista tiedoista muodostuvaksi kokonaisuudeksi. [Huomautus perustuu Tietotermit-sanastoon (valtiovarainministeriö, Lingsoft Language Services Oy ja Tietojohtaminen ry 2017).]
Käsitekaaviot: Paikkatietoaineisto ja tietotuote ja Metatieto.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: tietoresurssi
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: paikkatietoaineisto, tietotuote, palvelu ja paikkatietopalvelu
Hierarkkinen alakäsite: paikkatietoaineisto
Koostumussuhteinen yläkäsite: tietoaineistosarja