Terminologiset sanastot
<laadunhallinta, standardi ISO 9000>
fi        tuote
sv       produkt
en      product
määritelmä
prosessin tulos
huomautus
Tuote voi olla myös esimerkiksi paikkatietopalvelun hyödyntäjälleen tarjoama tuotos, kuten tietotuote.
Käsitekaavio: Laadunhallinta.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen alakäsite: tietotuote