Terminologiset sanastot
fi        tietoaineistosarja
sv       datamängdsserie
en      dataset series
määritelmä
kokoelma tietoaineistoja, joihin liittyy pääosin sama metatietosisältö
huomautus
Ks. myös metatieto.
Käsitekaavio: Paikkatietoaineisto ja tietotuote.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Koostumussuhteinen alakäsite: tietoaineisto