Terminologiset sanastot
fi        tietotuotemäärittely
sv       dataproduktspecifikation
en      data product specification
määritelmä
dokumentti, jossa tietotuote määritellään yksityiskohtaisesti
huomautus
Tietotuotemäärittely voi olla yleinen tai laadittu erityisesti tiettyyn käyttötarkoitukseen.
Tietotuotemäärittely voidaan laatia olemassa olevista tietoaineistoista lähtien tai käyttäjän tarpeesta käsin tai näitä näkökulmia yhteen sovittaen.
ISO 19131 -standardi määrittelee täsmällisesti, mitä tietoja paikkatietojen tietotuotemäärittelyn tulee sisältää.
Käsitekaavio: Paikkatietoaineisto ja tietotuote.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF