Terminologiset sanastot 2
fi        omadata
en      my data; mydata
määritelmä
henkilöä koskeva data, jota kyseinen henkilö voi itse hallinnoida ja hyödyntää
huomautus
Omadata voi olla esimerkiksi henkilön itsestään tai perheestään tallentamaa terveys- ja hyvinvointitietoa, kuten tietoa rokotuksista, lääkärikäynneistä, laboratoriotutkimuksista ja liikuntasuorituksista. Halutessaan henkilö voi jakaa tietojaan toisille, kuten perheenjäsenilleen.
Omadata ei ole sama asia kuin henkilötiedot, sillä henkilötietoa hallinnoivat usein muut tahot kuin henkilö itse, esimerkiksi viranomaiset, yritykset ja verkkopalvelut.
Käsitekaavio: Data.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2016-11-11
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: data
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: raakadata, avoin data, linkitetty data, julkinen data, massadata ja opetusdata

Tieteen termipankki
fi        omadata
sv       MyData (ehdotettu); egendata (ehdotettu)
en      My Data
määritelmä
käytännöt, joilla ihmisille annetaan oikeus ja pääsy heistä kerättyyn dataan, kuten ostotietoihin, liikennetietoihin, teletietoihin, energiatietoihin, eri verkkopalveluihin kertyvään dataan jne.
selite
Keskeistä My Data -ajattelussa on, että data on teknisesti helposti käytettävissä ja yksilö voi hallita, kuinka sitä hyödynnetään ja jaetaan edelleen (okf.fi)
Luokitus:
  
avoin tiede, datan avoimuus
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Avoin_tiede:omadata