Terminologiset sanastot 2
fi        henkilötieto
en      personal data; personal information
määritelmä
tieto, joka kuvaa luonnollista henkilöä, hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan ja joka voidaan yhdistää häntä, hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskevaksi
huomautus
Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, kuva sekä biometriset, geneettiset ja terveystiedot. Osa henkilötiedoista on arkaluontoisia henkilötietoja.
Käsitekaavio: Henkilötiedot.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2018-04-18
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: arkaluonteinen henkilötieto, geneettinen tieto, biometrinen tieto ja terveystieto
Koostumussuhteinen yläkäsite: henkilörekisteri