Terminologiset sanastot 2
<henkilötietosuoja>
fi        geneettinen tieto
en      genetic data
määritelmä
henkilötieto, joka koskee henkilön perittyjä tai hankittuja geneettisiä ominaisuuksia
huomautus
Geneettisistä tiedoista selviää yksilöllistä tietoa henkilön fysiologiasta tai terveydentilasta. Geneettisiä tietoja saadaan henkilön biologisesta näytteestä analysoimalla.
Käsitekaavio: Henkilötiedot.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2018-04-18
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: henkilötieto
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: arkaluonteinen henkilötieto, biometrinen tieto ja terveystieto