Terminologiset sanastot 2
<henkilötietosuoja>
fi        terveystieto
en      health data; data concerning health
määritelmä
henkilön fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen liittyvä henkilötieto
huomautus
Terveystietoihin kuuluvat myös tiedot sellaisten terveyspalvelujen tarjoamisesta, jotka ilmaisevat henkilön terveydentilan.
Käsitekaavio: Henkilötiedot.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2018-04-18
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: henkilötieto
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: arkaluonteinen henkilötieto, geneettinen tieto ja biometrinen tieto