Terminologiset sanastot 2
<henkilötietosuoja>
fi        biometrinen tieto
en      biometric data
määritelmä
henkilötieto, joka liittyy henkilön fyysisiin tai fysiologisiin ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen ja jonka perusteella henkilö voidaan tunnistaa tai hänen tunnistuksensa voidaan varmistaa
huomautus
Biometrisiä tietoja ovat esimerkiksi kasvokuvat ja sormenjäljet.
Käsitekaavio: Henkilötiedot.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2018-04-18
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: henkilötieto
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: arkaluonteinen henkilötieto, geneettinen tieto ja terveystieto